Družstevní byty
 

Aktuální počet družstevních bytů ve správě: 1 274

Byty v osobním vlastnictví

Aktuální počet bytů v osobním vlastnictví ve správě: 1 538

Byty jiných organizací (SVJ,BD,obce)

Aktuální počet bytů jiných organizací ve správě: 418