Stavební bytové družstvo Domažlice nabízí kompletní správu nemovitostí. Celá správa se rozděluje do 4 oblastí, které lze využít samostatně.

Oblasti správy: Kč/byt/měsíc+DPH
OBLAST EKONOMICKÁ 60,-
OBLAST TECHNICKÁ, BOZ A PO, TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ 30,-
OBLAST PRÁVNÍ A EVIDENCE 15,-
TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ 15,-

Při zajišťování správy v plném rozsahu je správní poplatek pro nečleny družstva 107,–Kč/byt/měsíc+DPH.

Bez souhlasu shromáždění delegátů a projednání se společenstvím může být správní poplatek zvýšen o inflaci.