• kompletní vedení účetní agendy, zúčtování všech účetních položek podle jednotlivých společenství
  • likvidace faktur po účetní stránce
  • zpracování a předložení čtvrtletních výsledků hospodaření jednotlivých společenství
  • zpracování a vyhotovení všech požadovaných výkazů, výsledovky, rozvahy pro společenství, případně zpracování přiznání daně z příjmu právnických osob
  • zpracování měsíčních předpisů záloh za služby a dlouhodobé zálohy na údržbu a opravy
  • zpracování inkasa, vč.změn, ohlašování změn měsíčního předpisu jednotlivým uživatelům bytů (vlastníkům), kontrola placení měsíčního předpisu, upomínky neplatičům, příprava podkladů pro soudní řízení
  • zpracování mezd a odměn členům společenství a mezd vyplácených na základě dohody o provedení práce, pracovní činnosti ap.