• zpracování smluv s dodavateli prací na údržbu a opravy
  • zajištění uzavření a kontrol smluv s dodavateli energií (teplo, TUV, voda, plyn, el.energie, domovní odpady atd.)
  • zajištění záležitostí spojených s pojištěním domu (pojistná smlouva, vyřizování a likvidace pojistných událostí)
  • zpracování soudních žalob, zajištění zastupování u soudu
  • zastupování společenství při jednání s dodavateli o smluvním plnění, nedostatcích v plnění, stanovení ceny ap.
  • vedení příslušné evidence členů společenství, provádění všech změn v souvislosti se změnou uživatelů bytů a nebytových prostorů