• zajišťování drobných oprav společných částí domu dle požadavku společenství
  • zajišťování větších oprav a rekonstrukcí společných částí domu (výběrové řízení, stavební dozor, inženýrská činnost)
  • provádění tech. kontrol společných prostorů a zpracování ročního plánu potřeb oprav
  • likvidace faktur za provedené opravy po věcné stránce
  • zajišťování půjček a dotací na financování oprav, vč.zpracování souvisejících dokladů
  • zajišťování půjček a dotací na financování oprav, vč.zpracování souvisejících dokladů
  • zajištění výměny a certifikace bytových vodoměrů, podle vyhlášek a norem, zajištění odečtů vodoměrů, zpracování podkladů pro vyúčtování
  • zajištění nádob na domovní odpad, likvidace faktur, zpracování podkladů pro vyúčtování
  • zajištění věcné likvidace faktur od dodavatelů vody, el.energie, plynu ap. a předložení pro zúčtování
  • zajišťování veškerých předepsaných revizí a kontrol (elektro, hromosvodů, plynovodů, tlakových nádob atd.), vedení plánu a evidence provádění těchto oprav
  • zpracování výsledků revizí, zpracování návrhu na odstranění zjištěných závad a projednání se společenstvím