Kotelny provozované cizími dodavateli:

  • kontrola cen a plnění smluvních závazků
  • projednání a zajištění poruch v dodávce tepla a TUV
  • zajištění odečtů spotřeby tepla a TUV a zpracování podkladů pro roční vyúčtování
  • pomoc společenství při zajišťování montáže regulace a měření tepla (osvěta, výběrové řízení, smlouvy ap.)

Domovní kotelny:

  • zajištění předepsaných ročních kontrol kotelen, komínů, revizí plynovodů v kotelně, kontrol ovzduší atd.
  • zpracování hlášení o poplatku za znečištění ovzduší
  • proškolení topičů
  • vedení spotřeby paliv a kontrola dodávek