Shromáždění delegátů 2024

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Domažlice – 30. 5. 2024


Pozvánky a podklady k jednání

  • Usnesení VSD ze dne 2024
    • Usnesení VSD 2024